Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası E-Piksel E-Ticaret ve Bilgi Teknolojileri 'ne (bundan sonra Openix olarak anılacaktır) ait https://openix.io/ web sitesi için geçerlidir ve Openix 'e ait olmayan diğer siteler için bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Bu gizlilik politikası ile Openix 'in şartlarını kabul etmiş olmaktasınız.

Openix, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı Kullanım Koşulları Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

IP Adresleri

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Openix platformunda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Openix, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Doğruluk

Hesap açma veya Openix üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya eposta adresleri gibi) Openix platformuna vermeleri gerekmektedir. Openix, Kullanım Koşulları Sözleşmesi kapsamında kullanılacağı gibi gerektiğinde kullanıcı ile iletişime geçmek, var olan ya da yeni hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak için kullanıcı bilgileri Openix tarafından kullanılabilir. Ayrıca Openix tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Openix üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Openix ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Kullanım Koşulları Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Openix dâhilinde başka sitelere link verebilir. Openix, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi adı, soyadı, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, eposta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Openix, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Openix platformunun işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Openix, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,
  • Openix platformunun kullanıcılarla akdettiği "Kullanım Koşulları Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu haller,
  • Openix tarafından kullanıcının şimdi veya daha sonra yararına bir durum olduğunun düşünülmesi halleridir.

Openix, gizli bilgileri kesinlikle gizli tutmayı ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Çerezler

Openix, kullanıcılar ve kullanıcıların Openix platformunu kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Openix platformunu kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Openix platformunu hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya epostanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Değişiklikler ve Diğer

Openix, tarafından platform dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Openix ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Openix, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Openix platformunda yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Openix platformunun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümler yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

Son Güncelleme: 22/04/2017