Kullanım Koşulları

Openix (https://openix.io/) sitesi yürürlükteki tüm kurallara, yönetmeliklere ve kanunlara uygun olarak iş yapma yükümlülüğüne sahiptir. Biz tüm kullanıcıların güven ve saygıyı muhafaza edecek şekilde davranmalarına yardım etme amacına bağlıyız.

Yasal zorunluluklar, kurallar ve koşullar aynı zamanda sitemizi uygun bir şekilde kullanmak için her zaman takip edilmesi gereken bir yükümlülükler ve hükümlülükler rehberi olarak yazılmıştır. Bu kapsamda herhangi bir politika veya prosedürün ihlali hesabın kapatılmasına kadar gidebilecek disiplin cezalarına neden olacaktır. Bu konu ile ilgili tüm sorular Openix üzerinde size takip edilmesi gereken doğru prosedürlerle ilgili ek bilgi veren ve herhangi bir sorununuza çözüm bulan destek hattına iletilmelidir.

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

Yasal Uyarı

Bu sözleşme, "Kullanıcı Sözleşmesi", "Kullanım Koşulları Sözleşmesi" olarak da anılabilir. "Gizlilik Politikası", "Davranış Kuralları", "Telif Hakları", "İade Şartları" gibi diğer yasal zorunlulukları da kapsamaktadır. Openix üzerinde hesap açarak, Kullanım Koşulları Sözleşmesi'ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş oluyorsunuz.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Openix Kullanım Koşulları (bundan böyle kısaca 'Kullanım Koşulları' olarak anılacaktır), E-Piksel E-Ticaret ve Bilgi Teknolojileri ile Openix üzerinde hesap açmış olan kullanıcı arasında, kullanıcının Openix üzerinde hesap açması amacıyla ve Kullanım Koşulları'nın, Openix platformunun bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Openix üzerinde hesap açarak, Kullanım Koşulları'nın tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2. Tanımlar

Openix: Openix isimli ve https://openix.io/ alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu web sitesinin sahibi ve işleticisi olarak E-Piksel E-Ticaret ve Bilgi Teknolojileri.

Kullanıcı: Openix üzerinde hesap açan ve Openix üzerinde sunulan hizmetlerden, işbu Kullanım Koşulları'nda belirtilen konular dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi. İşbu sözleşmede Müşteri olarak da anılacaktır.

Platform: Openix platformunun kullanıcılara Openix kapsamında sunmuş olduğu dijital ortam.

Sağlayıcı: Openix platformunun kullanıcılarına sunduğu ürün ve hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını temin ettiği internet servisleri ve hizmetleri için altyapı sağlayıcılarıdır.

Openix Hizmetleri: Kullanıcıların Kullanım Koşulları'nda tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Openix tarafından, platform içerisinde ortaya konulan uygulamalar ve servisler.

Openix Kullanıcı Finansal Hesabı: Openix üzerinde hesap açan kullanıcının Openix işlemlerinde kullanabilmek için, Openix kapsamında kullanılan cari hesap.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. Kullanım Koşulları'nın konusu, Openix üzerinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanım Koşulları'nın kapsamı, Kullanım Koşulları ve ekleri ile Openix içerisinde yer alan, kullanıma, hesap açmaya ve hizmetlere ilişkin olarak Openix tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3. Kullanım Koşulları'nın hükümlerini kabul etmekle, Openix içinde yer alan, kullanıma, hesap açmaya ve hizmetlere ilişkin olarak Openix tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Hesap Açma ve Openix Hizmetlerinin Kullanım Şartları

4.1. Hesap açma veya başka bir deyişle -hesap oluşturma-, Openix platformunun ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Openix üzerinde hesap açmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması, e-posta doğrulaması ile tamamlanır. Hesap açma işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanım Koşulları'nda tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Openix üzerinde hesap açabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6. madde uyarınca, Openix tarafından, geçici olarak Openix üzerinde alım yapmaktan uzaklaştırılmış veya Openix üzerinde alım yapmaktan süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanım Koşulları'nın 6. madde uyarınca, Openix tarafından geçici olarak alım yapmaktan uzaklaştırılmış veya alım yapması süresiz yasaklanmış olan kişilerin Openix hesap açma işlemlerini tamamlamış olmaları, Openix kullanıcısı olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.3. Openix Hizmetleri: Kullanıcıların Kullanım Koşulları'nda tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Openix tarafından, platform içerisinde ortaya konulan uygulamalar ve servislerdir.

Openix, kullanıcıların Kullanım Koşulları'nda tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Openix hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Openix tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Openix tarafından, ilgili Openix hizmetinin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu sayfalar ile kurumsal bilgilerin ve yasal zorunlulukların olduğu sayfalar ve/veya duyuru panosundan kullanıcılara duyurulur.

5. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Kullanıcı, hesap açma prosedürlerini yerine getirirken, Openix platformunun hizmetlerinden faydalanırken ve Openix üzerindeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanım Koşulları'nda yer alan tüm şartlara, Openix platformunun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcı, gizlilik politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Openix platformunun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Openix'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Kullanıcıların Openix tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Openix platformunun, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.4. Kullanıcılar, Openix dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Openix, kullanıcılar tarafından Openix'a iletilen veya Openix üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.5. Kullanıcılar, Openix platformunun yazılı onayı olmadan, Kullanım Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.6. Openix platformunun sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Openix'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Openix üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Openix dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Openix, kullanıcıların Kullanım Koşulları hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Openix üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.7. Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Openix üzerinde sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden veya kullanıma sunulan uygulama ve servislerden dolayı Openix platformunun, Openix çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Openix, kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.8. Kullanıcılar Openix üzerinde işlem yaparken kredi kartı, banka havalesi veya öncesinde Openix ürün, hizmet veya servisleri için geçici kullanım hakları elde etmek ve kullanabilmek için talep ettikleri miktarda kullanım kredisi satın alabilirler ve bu satın alımları Openix tarafından faturalandırılır. Bu satın alımla birlikte ilgili müşterinin satın aldığı ürün, alan adı, sanal kaynaklar (web hosting, sanal sunucu, sanal donanım, sanal altyapı, bulut bileşenleri vb.), hizmet veya servis kullanım hakları kullanıcıya elektronik ortamda, ödeme türüne ve durumuna göre önce rezerve, sonra teslim ve tahsis edilir. Teslim ile aynı anda bu kaynaklar kullanıcı için çalışmaya başlar ve böylece kullanıcı tarafından fiilen tüketilmesine ve kullanılmasına başlanmış olur. Satın aldıkları bu kullanım kredileri miktarı ve kullanımları ile değişen bakiyeleri kullanıcı finansal hesabında gösterilir. Müşteri satın aldığı hizmete otomatik ödeme/yenileme gibi bir seçeneğin olduğu durumlarda, müşterinin finansal hesabından belirtilen miktar kadar eksilir. Bu kullanım kredileri yalnızca Openix sitesinde kullanıcıların kullanılması için geçerlidir, para değildir, para yerine geçmez, paraya çevrilemez, satılamaz veya devredilemez.

5.9. Kullanıcı, Openix platformunun gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Openix üzerinden her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. Kullanıcılar Openix üzerinde yer alan kendi hesapları veya tanıdıklarına ait hesaplar arasında para veya parasını ödeyerek hak kazandıkları servis, ürün, hizmet transferini sağlayacak şekilde işlem yapamayacaklarını ve Openix platformunun işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Openix platformunun uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları'nın hükümlerinin Openix platformunun faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.12. Openix, kullanıcılarına, kendi talepleri doğrultusunda, Openix tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, kullanıcı hesap yönetimi aracılığıyla, her türlü bilgilendirme, tanıtım ve mesajlarının Openix platformunun faaliyet gösterdiği her mecrada Openix tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.13. Kullanıcı hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

5.14. Kullanıcı sunucu veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.15. Kullanıcı satın aldığı hizmetin veya diğer kaynaklarının aşırı sistem yükü yaratması ve bu tür sebeplerden diğer Openix müşterilerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü servislerinin durdurulabileceğini ve para iadesinin yapılmayacağını kabul eder.

5.16. Kullanıcı satın aldığı her tür hizmet kapsamında kota aşımı süreçlerinde servisin otomatik olarak durdurulacağını kabul eder.

5.17. Kullanıcı satın aldığı hizmet kapsamında lisanssız veya deneme süresi bitmiş yazılımları kullanmayacağını, 3. parti kişilere T.C. kanunlarına aykırı yazılı, görsel, sesli içerik yayınlamayacağını, virüs veya virüs dağıtan yazılımları kullanmayacağını, erotik ve pornografik yayın yapmayacağını kabul eder. Ayrıca 5651 sayılı Kanun kapsamında açık olarak ifade edilen intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve yanıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanunda yer alan suçlara ait materyalleri kullanmasına kesinlikle izin verilmemektedir ve müşteri bunları yapmayacağını kabul eder.

5.18. Openix, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı kayıt işlemlerini yürütecektir. Kayıt edilen ve sipariş ile kabul edilen kayıt talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi müşteridir. Openix bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından alan adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini kontrol paneli üzerinden yapabilecektir.

5.19. Alan adı kayıt, yenileme veya düzenleme işlemleri 3. parti yazılımlar veya manuel işlemler aracılığı ile yapılmaktadır. Bu tür işlemlerden kaynaklanabilecek hatalarda kullanıcının hatayı fark etmesi veya tarafına ana yazman firma tarafından uyarı yapılması durumunda müşteri bu bildirimleri Openix ile paylaşmakla yükümlüdür. Aksi halde oluşabilecek aksaklık, ziyan veya kayıplardan Openix sorumlu değildir.

5.20. Openix, alan adı kayıt hizmetlerinde, whois bilgisi değiştirme ve doğruluğunun sorumluluğu, alan adı tescil şifresi sorumluluğu, transfer kilidi sorumluluğu müşteriye aittir.

5.21. Openix, alan adı kayıt ve transfer hizmetlerinde sağlama şartlarını ve fiyatlarını bilgi vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu düzenlemeler mevcut kayıt edilmiş alan adlarının bir sonraki yenileme fiyatlarını etkileyebilir. Müşteri yenileme yapmak istemez ise veya yenilemeyi farklı bir şirket üzerinden yapmak isterse bu durumda ana yazman şirketlerin ve ICANN'ın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde işlem yapma hakkına sahiptir.

5.22. Openix, alan adı hizmetlerinde yenileme süreçlerini zamanında gerçekleştirmeyen müşteriler için alan adlarını süre bitimi itibari ile askıya almaktadır. Bu askı süreci alan adının üreticisinin belirlediği zamana göre değişir. Bu süre zarfında alan adını satın alan ana müşteri yıllık yenileme bedelini ödeyerek alan adını yenileyebilir ve tekrar geri alarak kullanım hakkını kazanabilir. Alan adı bu süre içerisinde yenilenmediği durumlarda alan adı REDEMPTATION PERIOD'a düşecektir. Bu süreçte alan adının hakkı artık müşteriden çıkmış ve Openix ve ana yazman şirketin insiyatifine bırakılmıştır. Bu süreçte alan adını Openix veya ana yazman şirket farklı bir şirkete satma hakkına sahiptir. Redemptation period sürecinde alan adını tekrardan almak isteyen eski müşteri veya yeni almak isteyen yeni müşteri, alan adı üreticisinin belirlediği ceza ücretini ödeyerek geri alabilir. Redemptation period sonrasında alınmayan alan adlarında artık süreç ana yazman şirketin insiyatifine geçmekte olup bu süreç sonrasında alan adının Openix üzerinden geri alınması mümkün olmamaktadır.

5.23. Alan adı hizmetleri satılan bir ürün değil, ücreti ödendiği süre boyunca kullanım hakkı alınan bir hizmet şeklidir. Bu nedenle alan adının bitiş süreleri içerisinde ücretinin ödenmemesi durumunda bu hak başka bir kişiye geçebilir.

5.24. Openix, kullanıcılarının dijital varlıklarını (sunucu, sanal özel ağ, web sitesi, depolama alanı vb.) oluşturmasında ve yayınlamasında gerekli olan sanal -altyapı ve donanımı-, farklı bir sağlayıcıdan ticari olarak temin ederek yine kullanıcılara servisler ve ürünler bazında sağlamaktadır. Kullanıcılar, kullanmak istedikleri servis, ürün veya hizmetler için işbu sözleşmede belirtilen şekil ve hususlar dahilinde kullanmayı, ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.25. Müşteri, paylaşımlı hosting ve bayii hosting hizmetlerinde, paket özelliklerinden aksi belirtilmediği sürece aşağıda belirtilen kaynak kullanım sınırlandırmasına uymak zorundadır;

 1. Sistem kaynaklarının %25 veya daha fazlasının 90 saniyeden uzun bir süre kullanamaz.

 2. 10 Dakikadan daha sık süreyle Cron-Job görevleri çalıştıramaz

 3. Internet Relay Chat (IRC) programları, scriptleri çalıştıramaz

 4. Herhangi bir oyun sunucusu çalıştıramazsınız (half life, counter strike vb.)

 5. P2P, Torrent istemci ve yayıncıları çalıştırılamaz

 6. Toplu Mail gönderimi yapılamaz.

 7. Tüm sunucularımız da saatlik 85 E-POSTA gönderim limiti vardır.

Hizmet sözleşmesinin şartlarında belirtilen maddelere uyulmadığı takdirde, Openix'den Müşteriye gönderilen bilgi e-postasına kırk sekiz (48) saat içerisinde cevap verilmemesi halinde hesaplar kalıcı olarak silinebilir. Kötüye kullanılan servis, hata, e-posta ile müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içerisinde cevaplandırılmak zorundadır, aksi halde hesapların kapatılması söz konusudur.

5.26. Kaynakları ve özellikleri "Sınırlandırılmamış", "Limitlendirilmemiş" (bundan böyle kısaca sınırsız/limitsiz olarak anılacaktır) ve diğer tüm paylaşımlı web hosting, bayii/reseller hosting hesaplarının kullanım ilke ve esasları aşağıda ki gibidir.

 1. Müşteri, Sınırsız / Limitsiz hesaplar ile birlikte diğer tüm "web hosting" hesaplarında sadece kayıt edilen web sitesini yayınlamak için kullanacak olup, arşiv, depo, download, upload, ücretli veya ücretsiz mail servisi vb servisleri dağıtmak maksadıyla kullanmayacaktır. Aykırı kullanım tespit ettiğimiz hesaplardaki dosyaları kalıcı olarak silebilir ve kalıcı sınırlandırma getirebiliriz.

 2. Sınırsız / Limitsiz hesaplar ile birlikte diğer tüm "web hosting" hesaplarında DİSK alanları depolama, dosya tutma, arşivleme maksatlı kullanılamaz, ilgili web sitesinin kullanımına ait olmayan içerikler barındırılamaz, resim, oyun, film, müzik, sıkıştırılmış/sıkıştırılmamış büyük dosyalar, iso dosyalar depolama maksatlı kullanılamaz ADİL KULLANIM yapmadığını tespit ettiğimiz hesaplardaki dosyaları kalıcı olarak silebilir ve kalıcı sınırlandırma getirebiliriz.

 3. Sınırsız / Limitsiz hesaplar ile birlikte diğer tüm "web hosting" hesaplarında BANDWIDHT / TRAFİK kullanımı ilgili Müşteri sitesinin yayınının trafik sebebinden aksamaması için sağlanmaktadır, bununla birlikte bu hesapta video paylaşımları, download paylaşımları, resim paylaşımları, dosyaları barındırarak dışarıdan çağırıp izletme ve download işlemleri ve burada belirtilmemiş pratikler üzerine suistimal edilemez. ADİL KULLANIM yapmadığını tespit ettiğimiz hesapları kalıcı olarak silebilir ve kalıcı sınırlandırma getirebiliriz.

 4. Sınırsız / Limitsiz hesaplar ile birlikte diğer tüm "web hosting" hesaplarında E-POSTA hesapları, e-posta arşivleme, depolama, saklama, ücretsiz e-posta dağıtma maksadıyla kullanılamaz, Müşteri E-POSTA'larını sunucu üzerinde biriktiriyorsa belirli periyotlarda POP3/IMAP bağlantısı yaparak sunucuda ki maillerini download etmek durumundadır, ADİL KULLANIM yapmadığını tespit ettiğimiz hesaplarda ki E-POSTA datalarını kalıcı olarak silebilir ve kalıcı sınırlandırma getirebiliriz.

 5. Sınırsız / Limitsiz hesaplar ile birlikte diğer tüm "web hosting" hesaplarında VERİTABANI kullanımları, barındırılan siteyle ilişkili veritabanları olmak zorundadır ve boyutu standart websitesini yayınlayacak kabul edilebilir boyutlarda olmalıdır, 2GB'dan büyük veritabanları için ADİL KULLANIM koşulları uygulanabilir. ADİL KULLANIM yapmadığını tespit ettiğimiz hesapları kalıcı olarak silebilir ve kalıcı sınırlandırma getirebiliriz.

 6. Sınırsız / Limitsiz hesaplar ek bir fatura çıkmadan, disk, mail, veritabanı, subdomain vb. ücretlerden tüketiciyi korumak için planlanmış ve yürürlüğe alınmıştır. Müşterilerimizin sitelerinin aşımlarından dolayı ek faturalar ile karşılaşmaması için planlanmıştır. Burada "iyi niyetli kullanım" baz alınmakta olup, suistimal durumlarında, diğer müşterilerimizin yayınlarının etkilenmemesi için, suistimal yapan müşteri/müşterilerin verilerin sunucu üzerinden tamamen kaldırılması, hesapların kalıcı olarak limitlendirilmesi, tekrar hizmet verilmemesi Openix inisiyatifindedir.

6. Openix Platformunun Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Openix, platformda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Openix, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Openix platformunun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Openix tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Openix tarafından yapılabilir. Openix tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

6.2. Openix, platform üzerinden, Openix platformunun kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere bağlantı verebilir. Bu bağlantılar, kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Openix tarafından sağlanmış olabilir ve bağlantı verilen web sitesini veya web sitesini işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Openix üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Openix platformunun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.3. Kullanıcılar ve Openix hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanım Koşulları'nın onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6.4. Kullanıcıların, Openix üzerinde hesap açarken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "ticari unvan" isimleri de işbu Kullanım Koşulları içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcıların "kullanıcı ismi" veya "ticari unvan" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal hakları ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Openix Kullanım Koşulları'na aykırı bu durumun düzeltilmesini kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının hesabını geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

6.5. Openix, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Openix iletişim kanalları aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. Openix'a hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin finansal hesaplarını dondurma, servis ve hizmetleri durdurma ve gerektiğinde kullanıcılar'ın hesaplarını ve hesap açmalarını askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

6.6. Openix, gerekli gördüğü durumlarda (her türden pornografik unsurlar, hakaret içeren, terör ve her tür şiddeti teşvik eden, kişilik haklarını ve ticari itibarı zedeleyici, fikir haklarını çiğneyen vb içerik barındıran) kullanıcılara, önceden uyarıda bulunmaksızın, kendileri hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Openix ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Openix'u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Openix platformunun, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Kullanıcı'nın, satın aldığı ürün, hizmet ve servisler ile elde ettiği kaynakları direkt veya dolaylı olarak yasa dışı veya etik dışı eylemlerde kullanmasından doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir, Openix sorumlu tutulamaz.

6.8. Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin tek seferlik, aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Openix tarafından bildirilecektir.

6.9. Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Openix hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarardan müşteri sorumlu olacaktır.

6.10. Openix, müşterilerinin servis ve hizmetlerinin bakiye yetersizliği nedeniyle durdurulmaması için kendi talimatlarıyla otomatik ödeme işlemlerinin yapılabilmesi adına kaydettikleri kredi kartı bilgilerinin mail order ve sanal pos yöntemi ile ödeme almak için gereken verilerini güvenli şifreleme ile şifrelenmiş olarak korunaklı sistemlerde saklayabilir.

6.11. Openix, müşterileri satın aldığı tüm hizmetlerde kendi yedeklerini almakla yükümlüdür. Openix, yedekleme ve yedekten geri alma konusunda doğabilecek zararlardan ve kayıplarından da sorumlu tutulamaz.

6.12. Hizmet süresi sonunda kapatılan ve/veya yenilemesi yapılmamış hizmetlerde, Openix elindeki veriyi inisiyatif kullanarak Müşteriye teslim edebilir ancak sahip olduğu veriyi Müşteri'ye verme sorumluluğu yoktur.

6.13. Müşterinin satın aldığı hizmet herhangi bir nedenden ötürü saldırı, hack, virüs vb. kötü sonuç doğurabilecek etkenlere maruz kalıyor ve bu sebeple Openix platformunun müşteriye hizmet vermesi zorlaşıyor ya da imkansız hale geliyor ise, Openix hizmeti iptal etme ve tahsil ettiği ücreti geri ödememe hakkını saklı tutar. Bu nedenle doğabilecek zararlardan ve kayıplardan Openix sorumlu tutulamaz.

6.14. Openix, sunucu veya diğer kaynakların kullanıcı bakiyesinin azalması veya tükenmesi, kaynak kullanım süresi sonu, hizmetin devamının yasalara uygunluk açısından riskli olduğun düşünülmesi gibi durumlardan sonra durdurma, kapatma, silme, hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tür durumlarla kapatılan kaynaklar veya sonlandırılmış hizmetler ile süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra Openix'nun herhangi bir veri kaydı veya herhangi bir geçmiş kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.15. Openix, servislerini tehdit eden, etmekte ya da edebilecek olan tüm hizmetleri önceden bilgi vermeksizin süreli ya da süresiz olarak duraklatabilir.

6.16. Openix, kullanım koşullarına aykırı davranışlarda bulunduğu veya kuralları ihlal ettiği tespit edilen kullanıcıların hesaplarını kapatma hakkını saklı tutar.

6.17. Openix, yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

6.18. Openix, yalnızca yer sağlayıcılarla hizmet alanlar(Openix kullanıcıları) arasında hizmet kullanımı konusunda aracılık yapar. Hizmet alan kullanıcılar hangi sağlayıcıdan hizmet alacaklarını, yalnızca platformun onlara sunduğu seçenekler dahilinde satın alabilirler-yararlanabilirler-kullanabilirler ve baştan kabul etmiş olurlar. Openix ile ilgili veya ilgisiz herhangi bir sağlayıcının çalışma modeli ve politikaları, Openix için bir örnek, referans veya kıyas gösterilemez. Buna göre dolaylı olarak Openix, yer sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

6.19. Openix, dolaylı olarak yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, 5651 sayılı kanunun 8. ve 9. maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

6.20. Openix platformundan satın alınan hizmetler ile kullanılan kaynakların, 3. kişilerin eposta adreslerine istenmeyen, rahatsız edici veya reklam içerikli yığınsal eposta gönderilmesi maksadı ile kullanılması yasaktır. Openix şikayet, diğer bildirimler veya uyarı sistemleri doğrultusunda, istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli yığınsal (spam) eposta gönderimi tespit ettiğinde Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını haizdir.

6.21. Openix, müşterilerinin satın aldıkları hizmetler ile kullandıkları kaynakların fiziksel olarak doğru çalışıyor olmaması durumunda müşteriye arızanın tespiti ve onarımı konusunda destek verebilir. Ancak bu kaynakların üzerinde kullanım, yazılım kurulumu, yazılım derleme, yazılım lisanslama, virüsler ile kötü niyetli ve casus yazılımlardan temizleme, işletim sistemi, servisler, ağ yapılandırması vb. konularda müşteriye destek vermekle mükellef değildir. Müşteri, özel destek taleplerini Openix ekiplerine ileterek bu desteği satın alabilir. Openix her destek talebini kendi özelinde saat/iş gücü ve maliyet değerlendirmelerine göre ücretlendirir.

7. Ücretlendirme

7.1. İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretler müşterinin seçtiği para birimi üzerinden hesaplanacak ve vergiler dahil olacak şekilde müşteriye sunulacak ve tahsil edilecektir.

7.2. Openix önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Ödemenin gecikmesi durumunda Openix faizlendirme uygulamaz ama uygulama hakkını saklı tutar ve Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar Openix 'in ilgili hizmeti kapatma ve açma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Aksi belirtilmediği sürece, sipariş esnasında Mesafeli Satış Sözleşmesi 'in belirtildiği gibi alan adı kayıt işlemlerinde geri ödeme yapılamaz.

8. Gizlilik Politikası

Openix, kullanıcılara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Openix, kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanım Koşulları'nda ve Gizlilik politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

9. Diğer Hükümler

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Openix platformunun (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Openix platformunun telif haklarına tabi çalışmalar) Openix'a ait olarak ve/veya Openix tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Openix hizmetlerini, Openix bilgilerini ve Openix platformunun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Openix platformunun hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Openix'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Openix platformunun, Openix hizmetleri, Openix bilgileri, Openix telif haklarına tabi çalışmalar, Openix ticari markaları, Openix ticari görünümü veya Openix vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Kullanıcılar, Openix platformunun marka ve logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

9.2. Sözleşme Değişiklikleri

Openix, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanım Koşulları ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Openix üzerinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşulları'nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Openix, işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Openix için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Openix'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve mevzuatı uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları'ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcı Openix üzerinde hesabı olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcı'nın hesap açma süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak hesabının durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Openix, kullanıcıların işbu Kullanım Koşulları'nı ve/veya, Openix içinde yer alan kullanıma, hesap açma ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanım Koşulları'nı tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Openix platformunun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı'nın, satın aldığı veya kiraladığı ürün, hizmet ve servisler ile elde ettiği kaynakları direkt veya dolaylı olarak yasa dışı veya etik dışı eylemlerde kullanması veya bunun tespiti

b) Kullanıcı'nın işbu sözleşmenin Davranış Kuralları 2. maddesinin içeriğinde belirtilen hususlardan birini ihlal etmesi,

c) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Openix platformunun işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

d) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Openix platformunun diğer kullanıcıların kullanımlarını veya satın aldıkları veya kiraladıkları hizmetlerin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

e) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı hesabını başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

f) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

g) Kullanıcıların, Openix üzerinde satın alımlarından sonra kullanım ile doğacak ve hesap yönetim panelleri ve eposta, telefon yolu ile kendilerine bildirilen borçlanmaları için ödeme yapmamaları

Son Güncelleme: 15/11/2017