Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR
 
1.1. SATICI:
Ünvanı:E-Piksel E-Ticaret ve Bilgi Teknolojileri
Adresi:[store_address]
Telefon:0850 309 27 03
Web Sitesi:https://openix.io/
 
1.2. ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı:[customer_fullname]
Adresi:[payment_address]
Telefon:[customer_telephone]
E-Posta:[customer_email]
 
2. SÖZLEŞME KONUSU
 
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin(Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 
3. ÜRÜN VE HİZMETLER
 
Tarih / Sipariş No:[date_added] / [order_id]
Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

[products]

3.2 - Ödeme / Teslimat Şekli ve Adresi
Fatura Adresi:[payment_address]
Ödeme Şekli:[payment_method]
Teslimat Adresi:[shipping_address]
Teslim Edilen:[customer_fullname]
 
4. GENEL HÜKÜMLER
 
4.1 - ALICI, https://openix.io/ internet sitesinden satın almış olduğu hizmet veya ürünün özellikleri ve ücretlendirmesi ile ilgili yukarıda belirtilen hususları anladığını ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
4.2 - ALICI, 27 Kasım 2014 tarihli 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15 maddesinde belirtilen cayma hakkının Openix platformunda verilen ilan hizmeti için fillen mümkün olmadığını aynı maddenin ğ bendinde belirtilen “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabii değildir” ibaresinden haberdar olduğunu kabul eder.
 
4.3 - Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
4.4 - İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri ALICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
4.5 - İşbu Sözleşme, ALICI için Openix Kullanım Koşulları'ndan ve eklerinden kaynaklanan ve içeriğinde yer alan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, Openix Kullanım Koşulları ve eklerinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.
 
5. CAYMA HAKKI
 
Bu sözleşmede anılan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve alıcıya anında teslim edilen gayri maddi ürünler için alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır. Openix platformunda servis kullanımı hakları satın alımı veya kiralaması, altyapı ve yazılım bileşenleri, uygulama ve diğer yazılımsal ürünler vs için, alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.
 
385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
 
6. YETKİLİ MAHKEME
 
İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 
SATICI:
E-Piksel E-Ticaret ve Bilgi Teknolojileri
Adresi : [store_address]
Telefon : 0850 309 27 03
Web Sitesi : https://openix.io/
 
ALICI:
[customer_fullname]
Adresi : [payment_address]
Telefon : [customer_telephone]
E-Posta : [customer_email]
 
TARİH:
[date_added] / 44.212.94.18