Telif Hakları

Her kullanıcı, Openix ve/veya başka bir şahsi web sitesine veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Openix dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işletmeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Openix ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Openix, kullanıcıların Kullanım Koşulları Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Openix üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Openix platformunun (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Openix platformunun telif haklarına tabi çalışmalar) Openix platformuna ait olarak ve/veya Openix tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

Kullanıcılar, Openix hizmetlerini, Openix bilgilerini ve Openix platformunun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Openix platformunun hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Openix platformundan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Openix platformunun, Openix hizmetleri, Openix bilgileri, Openix telif haklarına tabi çalışmalar, Openix ticari markaları, Openix ticari görünümü veya Openix vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Kullanıcılar, Openix platformunun marka ve logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

Son Güncelleme: 12/05/2017